Sverige halkar efter

Förnybar energi är en framtidsbransch. Om du var ett företag inom branschen, var skulle du investera? I Sverige? Finland? Tyskland?

Sverige säger sig vilja utveckla förnybart, men öppnar för ny kärnkraft och har redan ett överskott på el. I Finland byggs ett nytt kärnkraftverk och ytterligare ett har getts tillstånd. Tyskland däremot har beslutat avveckla kärnkraften till 2022 och samtidigt minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2020.

De flesta företag väljer, helt logiskt, Tyskland. Tyskarna är övertygade om att framtiden varken finns i kärnkraft eller kolkraft. Den målinriktade politiken, "Die energiewende" eller energiomställningen, innebär att Tyskland ger goda förutsättningar för förnybart. Både solceller och vindkraft utvecklas mycket snabbt.

En femtedel av Tysklands energi är idag förnybar, betydligt sämre än Sverige med sin vattenkraft. Till 2050 ska de upp till 80 procent. Den som producerar el från förnybara energikällor ges företräde i kraftnäten. Dessutom är producenten garanterad en viss ersättning för elen, fastslagen för 20 år framåt. Det är inte gratis att ställa om, men uppslutningen är mycket stark. Den extra kostnaden betalar elkunderna, vilket hela 80 procent av tyskarna tycker är helt i sin ordning.

En miljon tak har solceller, kapaciteten fördubblades på ett enda år 2011. Elen en solig dag motsvarar 20 kärnkraftsreaktorer. Vindkraften ökar snabbt, med över 10 TWh bara under 2011. Det är mer vindkraft än Sverige lyckats skrapa fram under tre decennier, trots att vi är ett större, mer glesbefolkat land med fler bra vindlägen.

Visst rör det sig även i Sverige. Det produceras mer el från vindkraft än någonsin. För några veckor sedan nådde produktionen 7 TWh för en tolvmånadersperiod - en fördubbling på bara ett par år. Sveriges ambitioner framöver är dock så låga att de sätter krokben för utvecklingen.

Vårt mål är snyggt på pappret: 50 procent förnybart till 2020. Men redan 2009 låg vi på 47. Målet nås enkelt flera år i förväg, menar Energimyndigheten. Det hade inte varit något bekymmer om inte energipolitiken i övrigt anpassats till målet. De gröna elcertifikaten, som anger hur mycket förnybart som ska in i systemen, har en lika låg ambitionsnivå. Utan bättre styrmedel tappar utvecklingen fart redan nästa år.

Visst kan vi välja att nöja oss med det vi har. Vattenkraft som ger häften av elen och tio allt äldre kärnkraftsreaktorer i vilka det investeras miljarder för att förlänga livslängden. Men förutom att kärnkraft är oansvarigt mot kommande generationer kommer det knappast göra oss till framtidens vinnare. Än värre blir det om det byggs nya reaktorer.

Priset på solceller har mer än halverats på fem år och tros bli än billigare. Sverige har trots lång vinter en icke obetydlig potential för solenergi. Priset på vindkraft sjunker och beräknas inom fem år vara fullt konkurrenskraftigt med kärnkraft och kolkraft. Kärnkraft och fossila bränslen spås bli dyrare. Den som går åt fel håll idag riskerar att vara helt ekonomiskt vilse om några år.

Oavsett om Tyskland når sina ambitiösa mål så kommer det ske en enorm utveckling på den tyska marknaden. De räknar kallt med att vinna i längden på exportprodukter och även lägre energipriser framöver tack vare den tidiga omställningen.

Kanske är det så att företagen förstår det här bättre än en del politiker. I veckan drog sig i alla fall Eon ur investeringsbolaget för nästa finska kärnkraftsreaktor. I Tyskland fortsätter de däremot investera - i förnybart.

Maria Wetterstrand

Publicerad i Dagens Industri den 29 oktober 2012

Böcker

Omstartskommissionen

På uppdrag av Stockholms handelskammare har Maria tillsammans med ett antal andra experter skrivit ned sina tankar om hur Sverige bäst kan omstarta ekonomin efter pandemin, med fokus på klimat och miljö. Genom att satsa rätt nu byggs Sverige starkare för framtiden. Boken kan laddas ner hos Stockholms handelskammare

Debatt

Om ordet ”måste” och företagens hållbarhetsarbete

Jag fick en gång tipset av en ledarskapscoach att sluta använda ordet ”måste” när det gäller mig själv och min egen utveckling. Tanken bakom tipset är att måsten känns negativa och skapar stress. Att istället använda ord som ”vill” eller ”ska” skapar en känsla av egenmakt och hjälper oss därför att känna kraft i det vi gör. 


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4