Om ordet "måste" och företagens hållbarhetsarbete

Jag fick en gång tipset av en ledarskapscoach att sluta använda ordet ”måste” när det gäller mig själv och min egen utveckling. Tanken bakom tipset är att måsten känns negativa och skapar stress. Att istället använda ord som ”vill” eller ”ska” skapar en känsla av egenmakt och hjälper oss därför att känna kraft i det vi gör. Jämför till exempel ”jag måste städa” (följt av stor suck) och ”jag ska städa” (ingen suck, det är bara att sätta igång). Eller ”jag måste börja träna oftare” jämfört med ”jag vill börja träna oftare”. Det senare skapar en avsevärt mer positiv känsla som i bästa fall kan leda till initiativ.

På samma sätt kan vi förhålla oss i frågan om företagens hållbarhetsarbete.

Företagen måste ställa om i mer hållbar riktning! Det är ett uttryckssätt som ofta används i samhällsdebatten, säkert också av mig emellanåt. Även inom företagen hörs ”vi måste ta hållbarhetsfrågorna på större allvar”.

Visst. Om vi ska ställa om till ett mer hållbart samhälle så är det nödvändigtvis så att även företagen behöver ställa om. Det går att motivera med ekonomiska motiv – klimatförändringar och utarmning av resurser kostar i längden mer pengar än att ställa om i hållbar riktning. Även i ett mer strikt företagsperspektiv går det med fog att säga att långsiktigt lönsamma företag behöver gå i takt med samhällsutvecklingen, annars riskerar det att slå tillbaka mot dem själva i slutändan. De får svårare att rekrytera kompentent personal, de stressas ständigt av nya politiska krav, investerare kan rygga tillbaka och kunder kan välja andra, mer hållbara konkurrenter.

Men saken är ju den att det faktiskt fortfarande går rätt bra att tjäna pengar på att strunta i alltihop också. Det finns massor av lönsamma företag som inte har några långsiktiga mål inom hållbarhetsområdet alls, än mindre vetenskapligt baserade sådana. Ännu fler som har ett hyfsat basarbete på hållbarhetsområdet med kontroll och system, men som ändå har en lång väg att vandra för att bygga upp en i längden hållbar affärsidé. Så det här ”måstet” kommer i konflikt med verkligheten för många företagare. En omställning kräver engagemang, tålamod, långsiktighet och ofta även investeringar. Detta skapas inte genom något ”måste” som inte har en nära koppling till företagets vardag.

Så låt oss istället testa orden ”vill” eller ”ska”. Det går att göra affärer utan att vara hållbar. Men det går faktiskt också att göra goda affärer samtidigt som man ställer om i mer hållbar riktning. Det finns många exempel på detta och bekräftas t ex av studier från Harvard. Så frågan i slutänden är vad företaget VILL. Det finns onekligen starka argument för att ta hållbarhetsfrågorna på allvar, särskilt om intresset i företaget är långsiktigt.

Ett seriöst hållbarhetsarbete minskar risker, förbättrar möjligheterna till finansiering, underlättar i rekryteringen av personal, gör att företaget kan komma ifråga som leverantör till kravställande kunder, företaget är bättre förberett för nya politiska krav och konsumenter väljer hellre ett företag de litar på inom hållbarhetsområdet. Dessutom är det roligare. Det skapar en bättre känsla att arbeta för ett företag som är med på banan i den omställning som behövs för att skapa en mer hållbar värld.

Så jag tror att ledarskapscoachens tips har en poäng även här. Även om jag gillar politiska krav som styr näringslivet i hållbar riktning så kommer det alltid att finnas ett behov av eget driv och den fria viljan. Där inspirerar det föga att uppmana företagen med vaga måsten. Kraften i omställningen finns i att inspirera företagen så att de VILL och SKA göra hållbarhetsfrågorna till en stark drivkraft i verksamheten och se de stora fördelarna som finns där.

Maria Wetterstrand
VD Miltton Purpose
 

Böcker

Omstartskommissionen

På uppdrag av Stockholms handelskammare har Maria tillsammans med ett antal andra experter skrivit ned sina tankar om hur Sverige bäst kan omstarta ekonomin efter pandemin, med fokus på klimat och miljö. Genom att satsa rätt nu byggs Sverige starkare för framtiden. Boken kan laddas ner hos Stockholms handelskammare

Debatt

Om ordet ”måste” och företagens hållbarhetsarbete

Jag fick en gång tipset av en ledarskapscoach att sluta använda ordet ”måste” när det gäller mig själv och min egen utveckling. Tanken bakom tipset är att måsten känns negativa och skapar stress. Att istället använda ord som ”vill” eller ”ska” skapar en känsla av egenmakt och hjälper oss därför att känna kraft i det vi gör. 


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4