Skjutvapen, inte bara en fråga för USA

Det värsta massmordet i amerikansk modern historia. Det är så tragiskt det som hänt i Las Vegas att det är svårt att orka tänka på alla som drabbats. Kanske är det därför vi så snabbt vänder oss till andra diskussioner i sådana lägen. Så också jag nu.

Sociala medier har en intressant funktion när något förfärligt och svårhanterligt händer. De blir en form av terapi för folk att få utlopp för sina behov av att diskutera och bearbeta det inträffade. Inget fel i det. Intressant är dock att det ofta inte uppehåller sig mer än ytligt kring själva händelsen, utan istället snabbt övergår i en diskussion om politiska favoritfrågor, i alla fall i min bekantskapskrets.

Den här gången är det inte invandringen som kommer i fokus. Skönt, kan jag tycka, eftersom sådana diskussioner sällan tenderar att bli särskilt konstruktiva, utan snarare ofta mynnar ut i ren och skär rasism, okvädningsord och anklagelser.

Istället vänds diskussionen snabbt till en annan abstrakt fråga. Den här gången har nämligen hela mitt facebookflöde hamnat i en diskussion om amerikanska vapenlagar. Ett mycket tacksamt ämne.

Få saker ter sig väl för oss så obegripliga i västerländsk lagstiftning som de amerikanska vapenlagarna. Hur kan det anses rimligt att någon äger över 20 vapen varav flera uppenbart inte är till för jakt? Jag har dock ett antal bekanta som försvarar rätten att bära vapen, eller åtminstone försvarar hur amerikanska vapenvänner resonerar. Det är människan som mördar, inte vapnet, menar de. Vapnen kan tvärtom göra att människor kan försvara sig mot den här typen av våldsutövare.

Nog stämmer det att människan bakom vapnet är problemet. Kanske skulle den som satt sig i hågen att mörda göra det oavsett. Men det är ju trots allt inte nödvändigtvis en bra idé att hjälpa vederbörande att förse sig med vapen. Troligen skulle effekten av de mordiska instinkterna också bli mindre utan så effektiva hjälpmedel som skjutvapen.

Det finns tydliga belägg för att skarpare lagstiftning kring vapen leder till färre mord. I Australien infördes för drygt 20 år sedan världens hårdaste vapenlagar efter en massaker med skjutvapen. Man har inte bara reglerat försäljning utan även köpt in skjutvapen från medborgare som ägt dem och låtit förstöra vapnen. Detta har minskat antalet mord som utförts med vapen med 72 procent. Det är många människoliv som räddats.

Det här är dock inte något specifikt amerikanskt problem, som vi kan förledas att tänka när något sådant här händer. Tillgången på skjutvapen, inte alltid lagliga, är alltför stor även här i Norden om man ska döma efter det ökade antalet mord med skjutvapen och skottlossningar. Så nu när diskussionen ändå satt igång, med denna ytterligt tragiska händelse som grund, kanske vi borde prata lite mindre om amerikanska vapenlagar och mer om hur vi kan minska tillgången på vapen, lagliga eller olagliga, i våra egna länder.

Maria Wetterstrand

Publicerad i finländska Hufvudstadsbladet 
 

Böcker

Omstartskommissionen

På uppdrag av Stockholms handelskammare har Maria tillsammans med ett antal andra experter skrivit ned sina tankar om hur Sverige bäst kan omstarta ekonomin efter pandemin, med fokus på klimat och miljö. Genom att satsa rätt nu byggs Sverige starkare för framtiden. Boken kan laddas ner hos Stockholms handelskammare

Debatt

Om ordet ”måste” och företagens hållbarhetsarbete

Jag fick en gång tipset av en ledarskapscoach att sluta använda ordet ”måste” när det gäller mig själv och min egen utveckling. Tanken bakom tipset är att måsten känns negativa och skapar stress. Att istället använda ord som ”vill” eller ”ska” skapar en känsla av egenmakt och hjälper oss därför att känna kraft i det vi gör. 


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4