Omstartskommissionen

Omstartskommissionen

Klimatet och miljön står inför samma akuta utmaningar nu som före pandemin. Vi har ett fåtal år på oss att drastiskt minska vår klimatpåverkan. Samtidigt förstörs livsviktiga ekosystem, den biologiska mångfalden utarmas och gränserna för vad planeten långsiktigt kan hantera har på en mängd områden redan överskridits.

I földjerna av pandemin har utsläppen minskat, men på ett sätt som vare sig är långsiktigt hållbart eller tillräckligt. Den dag då pandemirelaterade restriktioner var som mest utbredda, den 7 april 2020, berördes delar av världen som vanligen står för 89 procent av global klimatpåverkan. Internationellt resande hade nästan upphört, inrikes resor reducerats kraftigt, industrier stod stilla och energiproduktionen var på lågvarv. Trots detta minskade de dagliga globala utsläppen av växthusgaser endast med 17 procent. På årsbasis kan utsläppsminskningen 2020 komma att uppgå till 8 procent, vilket är i nivå med vad som behövs årligen under de närmaste tio åren enligt FN:s miljöorgan UNEP. Detta tydliggör vilken utmaning vi står inför.

Läs vidare genom att ladda ner rapporten från Stockholms Handelskammare

Böcker

Omstartskommissionen

På uppdrag av Stockholms handelskammare har Maria tillsammans med ett antal andra experter skrivit ned sina tankar om hur Sverige bäst kan omstarta ekonomin efter pandemin, med fokus på klimat och miljö. Genom att satsa rätt nu byggs Sverige starkare för framtiden. Boken kan laddas ner hos Stockholms handelskammare

Debatt

Om ordet ”måste” och företagens hållbarhetsarbete

Jag fick en gång tipset av en ledarskapscoach att sluta använda ordet ”måste” när det gäller mig själv och min egen utveckling. Tanken bakom tipset är att måsten känns negativa och skapar stress. Att istället använda ord som ”vill” eller ”ska” skapar en känsla av egenmakt och hjälper oss därför att känna kraft i det vi gör. 


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4