Norden kan ställa om till förnybar energi

Att världens energiproduktion inte är hållbar kan de flesta skriva under på. Energikällor som kol, olja, naturgas och kärnkraft är alla ohållbara i längden och ett stort forsknings- och utvecklingsarbete pågår i världen för att få fram mer effektiva alternativ.

De senaste åren har Tyskland varit föregångslandet i Europa på att satsa på förnybar energi. Tack vare deras "energiewende" - energiomställningen - har priserna på både vindkraft och solceller sjunkit rejält.

Nu höjs rösterna för att Norden ska bli en starkare och mer framträdande del i EUs energiomställning. En "energiewende Norden" skulle kunna göra de nordiska länderna till en exportör av förnybar el till andra länder i Europa. Det är tankesmedjan Global Utmaning i Sverige som tagit initiativet till en rapport som visar på möjligheterna i en nordisk energiomställning.

Faktum är att möjligheten att bygga ut förnybart i våra länder är stor - kanske bättre än någon annanstans i Europa med tanke på vår tillgång på biobränslen och goda vindkraftlägen - och våra energimarknader är redan sammanlänkade. Det är en utmärkt början.

Lustigt nog är det Danmark som har högst ambitioner, trots att de torde ha de svåraste förutsättningarna. Danskarna storsatsar på att minska beroendet av fossil energi och ersätta det med en kombination av biobränslen, biogas och vindkraft. År 2035 ska både el- och värmeförsörjningen vara 100 procent förnybar. Redan 2030 ska kolkraftverk och oljeuppvärmning helt vara utfasat. År 2020 ska hälften av Danmarks elbehov täckas av vindkraft.

Att sätta upp mål är ju en sak, men det har gett resultat i praktiken. Under december 2013 fick Danmark för första gången hälften av sin el från vindkraft under en hel månad. Det är världsrekord. Sett över helåret 2013 stod vindkraften för en tredjedel av elförsörjningen.

Finland och Sverige är duktiga på bioenergi, Sverige och Norge på vattenkraft. Det är viktigt i en elförsörjning som baseras på förnybart. Vind och sol ger inte el hela tiden, vilket då kan balanseras av biokraft och vattenkraft. Lägg därtill de stora möjligheterna till energieffektivisering i alla våra länder, något vi dessutom skulle spara pengar på.

Visst kan vi jobba varje land för sig, men tillsammans skulle vi i Norden kunna klara ett helt förnybart energisystem snabbare och billigare.

Idag är situationen splittrad. Sverige står med ett jättestort elöverskott, samtidigt som Finland planerar att plöja ner ännu fler miljarder i ny kärnkraft. Det ter sig alltmer obegripligt. Förnybart blir billigare, kärnkraft dyrare. Nya kärnkraftverk riskerar att vara ekonomiskt utkonkurrerade innan de ens står färdiga.

Hela världen efterfrågar förnybar energi. Tyskland har gått före. Nu kan Norden ta över stafettpinnen och visa vad vi kan. Men då måste vi våga släppa det gamla och satsa på det nya.

Maria Wetterstrand

Texten först publicerad i finländska Hufvudstadsbladet
 

Böcker

Omstartskommissionen

På uppdrag av Stockholms handelskammare har Maria tillsammans med ett antal andra experter skrivit ned sina tankar om hur Sverige bäst kan omstarta ekonomin efter pandemin, med fokus på klimat och miljö. Genom att satsa rätt nu byggs Sverige starkare för framtiden. Boken kan laddas ner hos Stockholms handelskammare

Debatt

Om ordet ”måste” och företagens hållbarhetsarbete

Jag fick en gång tipset av en ledarskapscoach att sluta använda ordet ”måste” när det gäller mig själv och min egen utveckling. Tanken bakom tipset är att måsten känns negativa och skapar stress. Att istället använda ord som ”vill” eller ”ska” skapar en känsla av egenmakt och hjälper oss därför att känna kraft i det vi gör. 


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4