Det omöjliga var kanske inte så svårt

Det är lite som i sagan om den fårvaktande pojken som ropar att vargen kommer. Han ropar på skoj att vargen kommer så många gånger att när vargen verkligen kommer så är det inte längre någon som tror honom.

Det är inte direkt ovanligt att industrin klagar på skärpta miljölagar, hårdare miljökrav eller höjda miljöskatter.

Det har klagats på konsumentkrav på icke klorblekt papper, på koldioxidskatter, utsläppshandel och förbud av freoner. Det klagades högljutt när EU införde nya regler för utsläppskrav på bilar. Och inte minst har det senaste åren klagats på EU:s svaveldirektiv som syftar till att sänka utsläppen av svaveldioxider från sjöfarten.

En sak som förenar klagomålen är att det brukar visa sig både enklare och mer lönsamt att klara miljökraven än vad som sagts från början.

Ta klorblekning av papper till exempel. Den gången, på 80-talet, var det ett konsumenttryck i kombination med politiska initiativ som pressade industrin. "Det är omöjligt att hitta alternativ", var svaret. Två år senare hade utsläppen av klorföreningar minskat med 50 procent. Tio år senare hade de minskat med över 99 procent. Omöjligt var det. Eller?

Att Sverige gick före när det gällde förbud av freoner i kylskåp på 90-talt gjorde inte heller att våra företag gick under. Tvärtom, snarare. De kunde sälja sina produkter på världsmarknaden när en stor del av världen följde efter och förbjöd freoner några år senare. Det visade sig vara både möjligt och lönsamt att följa striktare miljölagar.

När det gäller personbilars utsläpp avstod EU länge från att skärpa reglerna. Branschen lovade lösa det frivilligt. Till slut infördes krav, som får full effekt 2015. Det har lett till en stark teknikutveckling inom bilindustrin. Tre tillverkare klarade redan 2011 målen för 2015. Volvo har en bit kvar totalt sett, men flera nya modeller klarar kraven med god marginal. Det omöjliga var kanske inte så svårt ändå.

EU:s nya regler för svavelutsläpp för fartyg har nu senaste åren kritiserats hårt. Förutom att de orsakar stora samhällsproblem, kostnader och konkurrensnackdelar så är de nästan omöjliga att klara, har varit budskapet.

Visserligen har de vetat om de nya kraven sedan åtminstone 2008 och de träder i kraft 2015. Visserligen har sjöfarten varit extremt eftersatt när det gäller miljökrav i årtionden. Visserligen finns tekniska lösningar. Visserligen är det ett internationellt beslut och gäller även Nordamerikas kust. Men det klagas ändå.

Fast igår var jag på konferens med Chalmers sjöfartsstudenter som hade en föredömligt framåtritkat atittyd. Slutsatsen tycks vara att även denna gång kommer kraven att kunna mötas.

Kanske kommer aktörerna om några år stå stolta och skryta med sin goda miljöprestanda. Om vargen nu kom så var hon i alla fall inte så farlig som hon såg ut.

Maria Wetterstrand

Först publicerad i Sydsvenska Dagbladet

Böcker

Omstartskommissionen

På uppdrag av Stockholms handelskammare har Maria tillsammans med ett antal andra experter skrivit ned sina tankar om hur Sverige bäst kan omstarta ekonomin efter pandemin, med fokus på klimat och miljö. Genom att satsa rätt nu byggs Sverige starkare för framtiden. Boken kan laddas ner hos Stockholms handelskammare

Debatt

Om ordet ”måste” och företagens hållbarhetsarbete

Jag fick en gång tipset av en ledarskapscoach att sluta använda ordet ”måste” när det gäller mig själv och min egen utveckling. Tanken bakom tipset är att måsten känns negativa och skapar stress. Att istället använda ord som ”vill” eller ”ska” skapar en känsla av egenmakt och hjälper oss därför att känna kraft i det vi gör. 


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4