Världen förändras, förändra energipolitiken

År 2012 tillkom mer ny elproduktion från förnybart i världen än från kärnkraft och fossil energi sammantaget, räknat som installerad effekt. Förnybart ökade 8,5 procent från året innan, framförallt i form av ny vind- och solenergi. Det står att läsa i den välansedda rapporten Renewables 2013, Global Status Report.

Ofta tittar vi bara på Tyskland. Och visst finns det mycket att diskutera huruvida deras modell för att stötta förnybar energi är rätt, vilka problem och fördelar omställningen ger eller hur vi kan lära av deras exempel. Men det är inte bara i Tyskland, eller ens Europa, som det händer saker.

Omställningen i Europa har tvärtom tappat lite fart. Inbromsningen beror delvis på att förnybar energi introducerats mycket snabbare än väntat. Tack vare lägre priser och en starkare reaktion från marknaden har målsättningar nåtts i förtid och stödsystem därför dragtis ner. Därutöver har förnybart drabbats av såväl den ekonomiska krisen som av låga priser på utsläppsrätter och kol som gjort att priset på fossil energi sjunkit. Omställningen har dock inte stannat. 70 procent av den nya elproduktion i EU 2012 var förnybar.

244 miljarder dollar. Det är mycket pengar. Så mycket investerades globalt i förnybart år 2012. Det är den nästa högsta summan hittills, en nedgång från 2011.

En del av minskningen är att solpaneler och vindkraftverk blivit billigare. Det kostar mindre att installera samma mängd produktionskapacitet. Europa och USA satsar också mindre. Samtidigt har lägre kostnader gjort att intresset för förnybart spridit sig i världen. Nästan hälften av investeringarna gjordes i utvecklingsländer och där ökar summan kontinuerligt.

Allt fler länder utvecklar politiska system och målsättningar för att öka andelen förnybar energi. Även 20 afrikanska länder har idag sådana system på plats och intresset för att utveckla framförallt solenergi är stort.

Trots allt tal om investeringar i fossil energi i USA var vindkraft den populäraste energiformen för ny elproduktion år 2012 och förnybart utgjorde sammantaget runt hälften av den el som tillkom där under året. I Kina ökade vindkraft mer än kol och elproduktionen från vindkraft var 2012 för första gången större än från kärnkraften.

Det här är goda nyheter i en värld som är beroende av fossil energi och som alltför länge ignorerat miljöproblemen med både fossilt och kärnkraft. Samtidigt är det en lång väg kvar att gå. 21,7 procent av världens el beräknas ha kommit från förnybart 2012. Det är alldeles för lågt. Det är lätt att tänka att det är någon annans problem. Att det är Kina, Indien och fattiga länder som är problemet. Och visst krävs omställning där. Samtidigt ligger EU under världsgenomsnittet med strax över 20 procent förnybar el.

Sverige slog fast ny energipolitik 2009. Förändringarna på energiområdet i världen sedan dess har varit revolutionerande. Förutom boomen för förnybart inträffade år 2011 kärnkraftsolyckan i Fukushima, vilket gjort att marknaden för kärnkraft totalhavererat globalt. Medan förnybart utgör nästan 22 procent av elproduktionen och ökar, har kärnkraften sjunkit från en toppnotering på 17 procent på 90-talet till runt 10 procent år 2012.

Ompröva svensk energipolitik. Vi har ett utmärkt utgångsläge med en hög andel förnybart. Släpp det osäkra kärnkraftsspåret och satsa istället helhjärtat på att bli en del av en global förändring. De lösningar vi tar fram för att befria oss själva från kärnkraften kan andra använda för att bli fria från fossil energi.

Maria Wetterstrand

Publicerad i Dagens Industri den 28 oktober 2013 

Böcker

Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor 

Maria Wetterstrand och medförfattaren Gabriel Liljenström ger svar på 100 av de viktigaste frågorna om ämnet miljö. Langenskiölds förlag 2014

Debatt

Ingen kan garantera evig tillväxt

Den ekonomiska krisen har gjort att flera sydeuropeiska länder haft en minskande bruttonationalprodukt under några av de senaste åren. I kölvattnet av denna negativa ekonomiska tillväxt ser vi förfärliga sociala konsekvenser. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, fattigdom breder ut sig, välfärden försämras och människor som trott sig ha ett tryggt liv har tvingats lämna hus och hem.

Att i det läget lyfta fram behovet av tillväxtkritik kan tyckas något udda.
.


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4