Uppgörelsen i gungning

När Dansk Folkeparti kom in i folketinget 1998 började politiken successivt ändras i främlingsfientlig riktning. Deras blotta närvaro påverkade de andra partierna, som inte förmådde hålla emot. Från att ha varit ett av Europas öppnaste länder blev Danmark på ett decennium till ett av de mest slutna.

Det gick så långt att danska medborgare som gifte sig med en utlänning fick se sin partner granskad och rangordnad av staten i ett poängsystem utifrån önskvärdhet i samhället. Utbildning från ett renommerat universitet gav många poäng. En partner som "bara" hade yrkesutbildning kunde däremot stoppas vid gränsen. Hade dansken själv varit arbetslös eller tagit emot socialhjälp senaste åren var det bara att ge upp. Då fick man hitta sig en dansk partner istället. Eller flytta. Vilket tusentals par gjorde.

Poängsystemet avskaffas tack och lov nu med den nya vänsterregeringen. Men mycket av Dansk Folkepartis politik lever fortfarande kvar.

När för få vågar stå upp rakryggade för ideal som ett öppet samhälle, rätten till asyl och lika rättigheter oavsett ursprung riskerar politiken att plötsligt glida iväg när en ny aktör kommer in på arenan. Jag tror knappt de andra danska partierna märkte när det hände. De började sakta glida nerför ett sluttande plan, som landade i en extrem politik. De små stegens tyranni.

Detta var min största oro när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Att deras blotta närvaro skulle påverka politiken hos andra partier. Både inom Moderaterna och Socialdemokraterna finns krafter som lätt kan glida iväg i den riktningen. Därför tog Miljöpartiet initiativ till det omdiskuterade samarbetet med regeringen om migrationspolitiken. Vi visste att det skulle bli svårt, vi visste att vi skulle få kritik, men vi tog risken och det är jag stolt över.

Miljöpartiet lyckades driva igenom rätten till skola och vård för papperslösa och mer humana regler för anhöriginvandring. Ett löfte om att se över regeln om "synnerligen ömmande omständigheter" gavs också, i syfte att ge större chans till upphållstillstånd för exempelvis barn som behöver särskild vård eller familjer där barnen bott i Sverige hela sitt liv, men som nu hotas av utvisning.

Istället för en glidning i sverigedemokratisk riktning, togs steg åt andra hållet.

Nu varnar miljöpartiet att samarbetet kan avslutas. Jag förstår det. Det har börjat spåra ur. Först migrationsminister Billströms utspel om minskad invandring, en moderat testballong av högerpopulistiskt slag. Därefter besked att ändringar av "synnerligen ömmande omständigheter" inte blir av. Samtidigt diskuteras polisens kontroller av människor med utländskt utseende i tunnelbanan, vilka mött hård och berättigad kritik. Trots att miljöpartiet aldrig fått se och än mindre påverka regleringsbrevet till polisen kräver Billström uppslutning bakom polisens agerande. Det är naturligtvis helt orimligt.

Miljöpartiet är det parti som har den mest invandringsvänliga politiken och väljarkåren. Att barn som bott i Sverige i hela sitt liv utvisas och polisen tillåts göra masskontroller av människor med utländskt utseende i tunnelbanan ska miljöpartiet bara acceptera, menar Billström. Han vet vad han gör. Det är knappast en signal om att moderaterna värnar samarbetet. Vad tycker de andra mer öppetsinnade allianspartierna, undrar jag.

Jag hade gärna sett att det kunnat fortsätta. Jag är fortfarande orolig för utvecklingen. Men det finns gränser där kompromisserna med de egna idealen helt enkelt blir för stora.

Maria Wetterstrand

Publicerad i Dagens Industri den 18 mars 2013
 

Böcker

Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor 

Maria Wetterstrand och medförfattaren Gabriel Liljenström ger svar på 100 av de viktigaste frågorna om ämnet miljö. Langenskiölds förlag 2014

Debatt

Ingen kan garantera evig tillväxt

Den ekonomiska krisen har gjort att flera sydeuropeiska länder haft en minskande bruttonationalprodukt under några av de senaste åren. I kölvattnet av denna negativa ekonomiska tillväxt ser vi förfärliga sociala konsekvenser. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, fattigdom breder ut sig, välfärden försämras och människor som trott sig ha ett tryggt liv har tvingats lämna hus och hem.

Att i det läget lyfta fram behovet av tillväxtkritik kan tyckas något udda.
.


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4