Skärpta krav på arbetslösa ingen lösning

Tusentals människor står i kö i februarivädret för att träffa tio företagare som söker personal. Alla har blivit inbjudna av arbetsförmedlingen. De och många tusen till. Det blir till slut så svårhanterligt att polis måste tillkallas. Rekryteringsträffen ställs in, kontoret stängs och vare sig företagare eller arbetssökande får träffa den de hoppats.

Arbetsförmedlingen i Stockholms misstag att bjuda in drygt 60000 personer till en och samma rekryteringsträff hånades i sociala medier i veckan. Och visst häpnar man. Men alla kan göra misstag. Ett tekniskt fel, menar arbetsförmedlingen och ber om ursäkt.

Så låt detta vara hänt. Låt oss bara konstatera att det finns väldigt många arbetssökande, att det knappast tycks vara ett problem att arbetssökande inte skulle vilja ha jobb och att utbudet på rekryteringsmöten inte tycks fylla efterfrågan.

Lägg sedan till historien om dataföretaget som kontaktade Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta rätt person till ett jobb. En attraktiv bransch, ett jobberbjudande riktat mot ungdomar, inga höga krav på utbildning. Det fanns över 350 arbetssökande ungdomar i kommunen. Efter sex veckor hade Arbetsförmedlingen lyckats få fram noll (!) förslag på personer. Till slut hittades en praktikant.

Vid nästa kontakt fick de löfte om hjälp att hitta ytterligare praktikanter. Efter fem månader hade ingenting hänt. När företaget berättat om detta har många hört av sig och känner igen sig i historien.

En arbetsförmedlare förmedlar knappt ett jobb per månad, enligt en granskning gjord av Svenskt Näringsliv 2010. I Riksrevisionens undersökning "ungdomars väg till arbete" visas att tre av fyra arbetsförmedlare som jobbar med ungdomar tycker att de själva lägger för lite tid på arbetsgivarkontakter. Där konstateras också att väldigt lite görs de första 90 dagarna, innan jobbgarantin. Övriga arbetsuppgifter tar helt enkelt för mycket tid.

Arbetsförmedlingen lägger mycket arbete på att kontrollera de arbetssökande, pådrivna av ständigt nya krav från regeringen. I september förra året kom till exempel kravet på att varje arbetssökande en gång i månaden ska lämna en skriftlig rapport över sina jobbsökaraktiviteter. Den som tror att det avlastar arbetsförmedlarna, så att de kan ägna mer tid åt hjälp med arbetsgivarkontakter, räcker upp en hand.

De arbetssökande vill få jobb. Det är inte där problemet ligger. Visst, det är brist på jobb, men det finns också avgörande brister i arbetsförmedlingens arbete med att matcha arbetsgivare och arbetssökande. Att skärpa kraven på arbetssökande är inte lösningen.

I torsdags fick arbetsförmedlingen en ny generaldirektör. Han heter Mikael Sjöberg och har en tuff uppgift. Frågan är om det alls är en arbetsförmedling han blir chef över. "Kontrollmyndigheten för arbetslösa" vore kanske ett mer passande namn. Eller som en av de 60000 inbjudna till den där rekryteringsträffen uttryckte det "De ställer krav på oss, men vilka krav ställer de på sig själva?".

Maria Wetterstrand

publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 3 mars 2014 

Böcker

Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor 

Maria Wetterstrand och medförfattaren Gabriel Liljenström ger svar på 100 av de viktigaste frågorna om ämnet miljö. Langenskiölds förlag 2014

Debatt

Ingen kan garantera evig tillväxt

Den ekonomiska krisen har gjort att flera sydeuropeiska länder haft en minskande bruttonationalprodukt under några av de senaste åren. I kölvattnet av denna negativa ekonomiska tillväxt ser vi förfärliga sociala konsekvenser. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, fattigdom breder ut sig, välfärden försämras och människor som trott sig ha ett tryggt liv har tvingats lämna hus och hem.

Att i det läget lyfta fram behovet av tillväxtkritik kan tyckas något udda.
.


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4