Kortsiktig populism att sänka miljöskatter

Det är vanligt i utvecklingsländer. När oljan blir dyr i världen är priset på bensin konstant. Det kallas prisreglering och bekostas av försäljare och stat. Jag gillar det inte. Det är många miljarder som går till oljesubventioner, som kunde gått till att förbättra ekonomin på andra, mer långsiktiga sätt. Jag kan ändå ha viss förståelse för att tänkandet ibland blir kortsiktigt i en svagt utvecklad ekonomi.

Frankrike är, trots eurokrisen, knappast något utvecklingsland. Nu ska deras regering skydda medborgarna från omvärldens förändringar genom att sänka bensinpriset.

Att det ökar miljöförstöringen tycks de inte bry sig om. Att det blir svårare för staten att balansera budgeten när intäkterna minskar tycks inte beröra dem, trots eurokrisen.

Det var en vallöfte från socialisterna. "Lägre bensinpris om ni röstar på oss!" var budskapet. "Vi köper era röster och låter miljön betala. Vi hjälper er att låtsas att omvärlden är stabil och oljan är för evigt billig!"

Det är frestande att bestämma priser. Folk kontaktade mig under åren i politiken och klagade över priset på ditten och datten. Som om vi hade kvar prisregleringspolitik. Visst, ibland finns en poäng med långsiktiga, genomtänkta momssänkningar eller liknande. Men det är inte seriös politik att använda för att tillfredsställa kortsiktiga opinioner eller locka väljare. Särskilt inte sänkta miljöskatter.

Om ungefär 40 år ska vi ha slutat använda fossila bränslen. Annars tar vi en stor risk att våra barn får leva i en värld där det blivit svårt att odla mat på många håll, där ekosystemens tjänster utarmats, där arter utrotats och där ekonomin rasat värre än under euro-krisen. 40 år är kort tid i en värld som gjort sig beroende av och byggt upp sitt välstånd med hjälp av olja och kol.

Miljöskatter är ett effektivt sätt att minska utsläppen. Dessutom nödvändiga i en fungerande marknadsekonomi. Miljöförstöring kostar. Om inte den som orsakar utsläppen betalar får någon annan göra det. Kostnaderna vältras över på nuvarande och kommande generationer, vilket sätter marknaden ur funktion. Utan miljöskatter eller för låga miljöskatter subventioneras miljöförstöring av dem som får ta kostnaden.

Det finns fler skäl att sluta fejka låga oljepriser. Oljan riskerar att bli permanent dyrare. Sänkt bensinpris bromsar omställningen och lämnar oss mer sårbara. Någon gång synas bluffen och chockhöjda priser slår igenom. Då drabbas de som lurats kvar i beroende av bensin och diesel allra hårdast. Om politikerna istället lovade successivt höjda koldioxidskatter vore det bättre i längden. Då skulle omställningen ske stadigt och i stabil takt. Som vi gjorde med villaoljan. Är det någon som saknar den?

2005 drev två svenska kvällstidningar det s k bensinupproret, en kampanj för sänkta bensinskatter (strax innan de började köra klimatkampanjer). Det påstås att en miljon svenskar skrev på. Sedan dess har priserna stigit avsevärt, vilket bland annat resulterat i att bilarna blivit mer bränslesnåla, folk börjat cykla, miljöbilsmarknaden exploderat, stadsjeepar blivit omodernt och många företag lever på att utveckla, producera och sälja förnybara drivmedel.

Det är frestande att välja enkla lösningar. Att låtsas att världen, miljön, marknaden, framtiden inte existerar. Att låta kortsiktigt gynnande av sin egen industri och sina egna medborgare gå före långsiktig styrka och anpassning. Populism, kallar jag det. Kontraproduktiv, kortsiktig populism.

Maria Wetterstrand

Publicerad i Dagens Industri den 27 augusti 2012 

Böcker

Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor 

Maria Wetterstrand och medförfattaren Gabriel Liljenström ger svar på 100 av de viktigaste frågorna om ämnet miljö. Langenskiölds förlag 2014

Debatt

Ingen kan garantera evig tillväxt

Den ekonomiska krisen har gjort att flera sydeuropeiska länder haft en minskande bruttonationalprodukt under några av de senaste åren. I kölvattnet av denna negativa ekonomiska tillväxt ser vi förfärliga sociala konsekvenser. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, fattigdom breder ut sig, välfärden försämras och människor som trott sig ha ett tryggt liv har tvingats lämna hus och hem.

Att i det läget lyfta fram behovet av tillväxtkritik kan tyckas något udda.
.


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4