En röst är en uppmaning, inte ett betyg

Bara några veckor kvar till Europaparlamentsvalet. Valet om vilka som ska styra i EU – unionen som har mer makt än någonsin – men temperaturen i valdebatten är sval. Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet har varit sjunkande, om man ser till Europa som helhet, ända sedan 70-talet. Det borde bli viktigare att rösta när EU får mer makt, men istället är det färre som röstar. Det är underligt.

Men vad är en röst egentligen? Valet är folkets möjlighet att påverka, men ser vi det kanske annorlunda nuförtiden?

Politiska debatter fokuserar ofta på vad som varit. Vem som gjort fel och rätt. Som vore valet en rättegång med folket som domare. Eller röstsedeln ett betyg att dela ut till politiker för utfört arbete. Som vore partierna deltagare i Idols. Jag ser framför mig hur väljarna i tv-soffan fingrar på mobilen för att rösta ut någon, tills de inser att det ju inte är så det går till.

Som ungdomsförbundare deltog jag ofta i debatter på gymnasieskolor. Ofta följde de ett förutsägbart mönster. Socialdemokrater och moderater diskuterade vems fel det var att samhället inte var perfekt. Jag svarade att det var mer intressant att diskutera framtiden. Eleverna applåderade. Oavsett om de höll med mig politiskt eller inte.

En röst är inte ett betyg, ett domslut eller en Idolomröstning. Det är en uppmaning inför framtiden. Det är ett slags kontrakt för de närmaste åren, där väljaren ger politikern i uppdrag att agera dennes företrädare med bas i de åsikter och den ideologi som politikern står för. Visst kan historien ha betydelse. Goda tidigare insatser kan höja förväntningarna på gott jobb. Men det viktiga är att välja en politiker som vill något framöver som stämmer någorlunda överens med ens egen vilja.

Är det då en plikt att gå och rösta, eller är det en möjlighet? Tja, det är väl upp till var och en att välja sitt synsätt. Att demokrati är allt för få förunnat vet vi ju alla. Den som då avstår från att rösta har gjort valet att inte vara med och bestämma, och kan således inte komma och gnälla efteråt.

De allra flesta har åsikter om politik och om politiker. Även den som inte läst ett politiskt partiprogram eller valmanifest har ofta ett ganska gott hum om partiets värderingar och inriktning. De flesta vet vilka de gillar och ogillar. En röst på någon av de du gillar mer minskar risken att du får företrädare du ogillar.

Att inte rösta göder lätt en känsla av maktlöshet. Maktlöshet föder frustration. Alla kan känna sig maktlösa ibland, även politiker. Men man måste ju inte göra sig mer maktlös än man är. Att rösta är att ta makten i sina egna händer. Visst är det kul med Idols-omröstningar. Men ännu roligare är ju att få vara med och bestämma vilka sånger de ska sjunga och vilka danssteg de ska ta. Lite så är det med politiska val. Fast viktigare.

Maria Wetterstrand
grön samhällsdebattör, tidigare språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sverige

Publicerad i finländska Hufvudstadsbladet den 9 maj 2014 

Böcker

Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor 

Maria Wetterstrand och medförfattaren Gabriel Liljenström ger svar på 100 av de viktigaste frågorna om ämnet miljö. Langenskiölds förlag 2014

Debatt

Ingen kan garantera evig tillväxt

Den ekonomiska krisen har gjort att flera sydeuropeiska länder haft en minskande bruttonationalprodukt under några av de senaste åren. I kölvattnet av denna negativa ekonomiska tillväxt ser vi förfärliga sociala konsekvenser. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, fattigdom breder ut sig, välfärden försämras och människor som trott sig ha ett tryggt liv har tvingats lämna hus och hem.

Att i det läget lyfta fram behovet av tillväxtkritik kan tyckas något udda.
.


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4