Aldrig för sent vara efterklok

Förslaget lades fram i tilläggsbudgeten hösten 2010 efter ett löfte från Maud Olofsson i valrörelsen samma år. Det fanns två miljarder kronor som inte hade spenderats under budgettaket och det var synd att inte använda dem till att vinna röster. Åtminstone var det så det såg ut från min horisont.

Eftersom budgettaket sätter en gräns för hur mycket staten får göra av med under året så blir det alltid trixande med siffror över årsskiftet. Oftast oskyldiga saker som löses på det viset av rent praktiska skäl, någon utgift som tidigareläggs eller senareläggs beroende på vilket år som har störst budgetutrymme. Den här gången var det en ny utgift på två miljarder som lades på riksdagens bord, illa beredd och med oklart syfte. Det kallades Inlandsinnovation och hade syftet att främja norrlands inland.

Två miljarder är mycket pengar. Jag har stridit hårt i budgetförhandlingar för betydligt mindre summor än så. Lyckas du förhandla fram en miljard till miljöskydd har du gjort ett riktigt bra jobb. När det görs "miljard"-satsningar är det ofta inte ens fråga om en miljard det året, utan en satsning över längre tid som summerar till en miljard. Miljarder är stora summor, även i en statsbudget. Visserligen en fond denna gång, men ändå pengar som kunde gjort nytta på annat håll.

Jag var vice ordförande i riksdagens näringsutskott och var djupt skeptisk. Vi kallade dit departementet och begärde mer underlag, men det fanns knappt några. Varifrån kom initiativet, var det något som efterfrågats under lång tid, något som behövdes? Svaret var svävande. Mitt intryck var att initiativet kommit från näringsminister Olofsson själv och sedan halvhjärtat underbyggts av departementet med allmänna formuleringar om svårigheter att få riskvilligt kapital för vissa typer av projekt i norrland, problem som i de flesta avseenden var likadana som för företag i övriga landet.

Jag var inte ensamt tveksam. Utskottet godkände visserligen pengarna, men med reservationen att regeringen skulle återkomma med mer detaljer innan bolaget kunde bildas. Utskottet ville ha "en beskrivning av hur verksamheten ska organiseras, hur eventuell samverkan med andra aktörer beräknas kunna ske, vilka finansiella instrument som ska tillhandahållas samt en bedömning av förenligheten med gällande statsstödsregler". Saker som rimligen borde ha funnits på plats innan ett beslut om att avsätta två miljarder, kan tyckas.
Från miljöpartiets sida skrevs ett särskilt yttrande där vi beklagade den usla beredningen och ifrågasatte om detta verkligen var bästa sättet att stötta norrland. Även vi godkände dock pengarna i avvaktan på mer information. Nu vet vi hur det gick. Förvaltningskostnaden ligger på 10 procent och pengarna har inte använts som det var tänkt, om de alls använts. Jag hoppades att min skepsis skulle visa sig obefogad, men där hade jag fel.
Det brukar inte gå till så här. Anledningen till att jag minns det så väl är att det var exceptionellt uselt skött. Det visar däremot på ett dilemma som inte är ovanligt. När en minister gått ut och slagit på stora trumman med en miljardsatsning för att visa att hon minsann bryr sig om exempelvis landsbygden, vem ställer sig då upp och protesterar? Inte ens Anders, vår annars så ansvarsfulle finansminister, sade ifrån den här gången, fast han rimligen måste ha varit lika tveksam som jag.

Nu borde riksdagens näringsutskott kräva en omedelbar utvärdering av satsningen och göra en ny bedömning. Det är aldrig för sent att vara efterklok.

Maria Wetterstrand

Publicerad i Dagens Industri den 9 december 2013 

Böcker

Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor 

Maria Wetterstrand och medförfattaren Gabriel Liljenström ger svar på 100 av de viktigaste frågorna om ämnet miljö. Langenskiölds förlag 2014

Debatt

Ingen kan garantera evig tillväxt

Den ekonomiska krisen har gjort att flera sydeuropeiska länder haft en minskande bruttonationalprodukt under några av de senaste åren. I kölvattnet av denna negativa ekonomiska tillväxt ser vi förfärliga sociala konsekvenser. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, fattigdom breder ut sig, välfärden försämras och människor som trott sig ha ett tryggt liv har tvingats lämna hus och hem.

Att i det läget lyfta fram behovet av tillväxtkritik kan tyckas något udda.
.


 Webbplatsen ligger i framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4